Gustav-AnianssonGustaf Aniansson är en erfaren plastikkirurg inom bukplastik, hudtumörer, missbildningar och bröstoperationer. 1996 tilldelades Gustav Aniansson tilldelats ett stipendium för utveckling av hudexpander. Stipendiet ges till forskare, lärare och studenter för genomförande av eget utvecklingsarbete och avses täcka väntade projektkostnader under sex månader. Stipendiaterna får ekonomisk möjlighet att utveckla och pröva sina idéer. Aniansson har även uppmärksammats inom forskning i medicin. Tillsammans med andra forskare i Lund tog Gustaf Aniansson t.ex. patent på upptäckten av en molekyl i bröstmjölk som dödar bakterier i svalget. Ett amerikanskt multinationellt läkemedelsföretag köpte sedan rätten att använda denna substans i välling och bröstmjölksersättning.